در صورت بروز مشکل و یا شکایتی از سایت اینترنتی ماه‌گونی، لطفا با شماره تلفن رسمی این شرکت 91326261-021 تماس حاصل نمائید.